Sekretariat

+48914233311 Biuro Zarządu: ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

oddział Warszawa

Aktualne projekty:
zawodowy

ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ

integracja

INTEGRACJA - W STRONĘ ...

potecjal

WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ